CBD-användningen ökar för varje år sin går i takt med att fler och fler länder gör både THC och CBD lagligt för kommersiellt eller medicinskt bruk. Men alla länder är olika långt fram i denna process vilket innebär att inte alla följer inte samma lagar. Att förstå varje lands enskilda regler och lagar när det kommer till produkter som är utvunna från cannabisplantan kan hjälpa till att säkerställa att du med trygghet kan använda dina CBD-produkter var som helst, utan rädsla för att bryta mot dessa lagar och regler. Medan Sverige är allmänt betraktad som en fördomsfri nation, kan dess begränsningar för CBD-produkter vara något strikta.

Läs vidare för att upptäcka allt du behöver veta om CBD är lagligt i Sverige, hur lagarna för CBD-användning skiljer sig från dem som gäller THC-användning och mer!

Contents

THC- och CBD-produkter i Sverige:

När det kommer till Sveriges regelverk om cannabisframställda produkter är det stor skillnad mellan produkter som innehåller THC och produkter utan THC. För att bättre förstå skillnaden, låt oss först börja med att undersöka THC och CBD mer i detalj.

Medan både THC och CBD extraheras från samma växtart, är det bara THC som orsakar dom berusande effekterna som är förknippade med cannabis. På grund av dessa berusningsreaktioner som THC kan orsaka är det klassat som narkotika i Sverige. Försäljning, odling och brukande av marijuana innehållandes THC är inte lagligt i Sverige.

Å andra sidan är CBD lagligt i Sverige – men bara under vissa omständigheter. Låt oss ta en titt på situationer och omständigheter som CBD kan användas mer i detalj.

Marijuana och industrihampa:

Båda är medlemmar av cannabisfamiljen; de två stammarna behandlas dock helt olika när det gäller Sveriges lagar. Marijuanaväxter – och de produkter som härrör från dem som innehåller THC – är inte tillåtna under några omständigheter, annat än medicinskt bruk ordinerat av läkare.

Å andra sidan innehåller industriell hampa nästan ingen THC men har en hög halt av CBD. Den har använts i hela Sverige i århundraden för en mängd olika användningsområden och industrier. Jämfört med marijuana har industriell hampa nästan inget THC; det betyder dock inte att THC-innehållet är noll. Industrihampan har ofta en THC-mängd som understiger 0,2%.

Är CBD lagligt i Sverige?

Det korta svaret: Ja, CBD är lagligt i Sverige. CBD utvunnet från industrihampa är generellt sett lagligt i Sverige så länge det inte finns några spår av THC och under förutsättning att det är en kosmetisk produkt. CBD-olja extraherad från marijuana däremot är inte det, på grund av de höga mängderna THC. En dom från Högsta domstolen 2019 slog dock fast att alla produkter – CBD-olja eller annan produkt – som innehåller spårmängder av THC är att betrakta som narkotika.

Vilket är både bra och dåliga nyheter för CBD-konsumenter och CBD-leverantörer.

Samtidigt som lagstiftningen säger att CBD är lagligt i Sverige så är det på samma gång nolltolerans mot THC. Detta kan visa sig problematiskt då både THC och CBD finns i samma planta. Detta har gjort att regelverk för hela EU är standard för dom flesta länder, medan vissa har valt att skapa egna regler/lagar. Jämförelsevis tillåter länder över hela Europa att sälja CBD-produkter med en testad mängd på upp till 0,2 % THC. Sverige har i stället en striktare gräns på 0 %.

Det råder för närvarande fortfarande förvirring angående lagligheten av CBD-produkter som köpts i andra EU-länder och sedan förs in till Sverige. Det prejudikat som skapas av den fria rörligheten för varor – en grundläggande princip i EU – skulle tyda på att dessa CBD-produkter skulle tillåtas. Oavsett är många optimistiska att Sverige så småningom kommer att luckra upp sina lagar för att matcha EU:s standard.

En annan sak att notera är att CBD-produkter avsedda för oralt bruk är att betrakta som ett läkemedel enligt Läkemedelsverket. En CBD-produkt avsedd för extern användning är dock helt okej om det inte finns några associerade påståenden om medicinska effekter på kroppen.

Vart kan jag köpa CBD i Sverige?

Eftersom CBD är tekniskt lagligt i Sverige finns det en handfull hälsobutiker som säljer CBD-produkter. Men det bästa stället att hitta tredjepartstestade CBD-produkter med exakta THC-spårmängder är online. Det finns många bra CBD-marknadsplatser som har ett brett utbud av produkter – och om du handlar på Qanoid’s CBD shop – så kan du känna dig säker med vårt labbtestade sortiment för att undvika juridiska problem.

Slutsats:

Ja, CBD är lagligt i Sverige och det är helt säkert att använda CBD-produkter i Sverige under förutsättningen att produkten inte innehåller någon THC. Det är därför viktigt att köpa dina CBD-produkter från pålitliga varumärken som är uppmärksamma på varje steg i tillverkningsprocessen. Så länge du kan verifiera att alla köpta CBD-produkter inte innehåller THC är det mer än okej att köpa och använda CBD-olja när du bor eller annars befinner dig i Sverige.

-10%

Sign up to our Newsletter and Claim Your Discount!

In our newsletter you will receive discounts that only are available to our subscribers and recurring customers! 👌

So, if you are planning to get some Premium CBD you definitively want to subscribe and keep posted! 🌱👀

Psst - We Promise Not To Clutter Your Inbox