Hur interagerar CBD med andra läkemedel? Låt oss ta reda på hur du kan råka stöta på biverkningar samt hur du kan undvika potentiella biverkningar genom att ta särskilda försiktighetsåtgärder.

Cannabidiol (CBD) har fått allt större uppmärksamhet inom medicin-, närings- och hälsobranschen. Även om studier fortfarande genomförs för att ytterligare förstå dess potentiella terapeutiska effekter, är en av de viktigaste sakerna att tänka på när man tar något läkemedel hur det interagerar med andra läkemedel som man kanske tar. Här diskuterar vi vad du behöver veta om möjliga biverkningar och försiktighetsåtgärder när det gäller CBD och läkemedelsinteraktioner.

Som vi nämnt i tidigare artiklar blir CBD allt mer populärt och forskas allt mer på. Men precis som med alla andra typer av föreningar och mediciner går inte allt att kombinera. Låt oss ta en titt på potentiella biverkningar och vad man var bör vara försiktig med.

Contents

Vilka är de potentiella biverkningarna? 

När två läkemedel interagerar kan deras effekter antingen förstärkas eller hämmas. Om ett läkemedel till exempel är avsett att öka blodtrycket men interagerar med ett annat läkemedel som har en effekt som sänker blodtrycket, kan de potentiellt upphäva varandra eller orsaka oförutsägbara förändringar i kroppens kemi. Samma sak gäller för interaktioner med  läkemedel; beroende på vilken typ av läkemedel du tar kan det finnas potentiella biverkningar i samband med att du tar båda samtidigt. 

Även om forskningen om interaktioner mellan CBD och läkemedel fortfarande pågår, är några vanliga biverkningar för andra läkemedel sömnighet och förvirring, ökad risk för blödning, ökad hjärtfrekvens, sänkta blodsockernivåer och minskad effektivitet av vissa andra läkemedel. Det är viktigt att notera att dessa biverkningar kan variera från person till person baserat på den individuella fysiologin samt mängden och typen av läkemedel som tas. 

Enligt läkemedelsverket i artikeln Cannabidiol – CBD (2020), skriven och publicerad av läkemedelsverket.se, nämns det att “Cannabidiol (CBD) är ett ämne som utvinns från hampa” och att “ämnet finns i två godkända läkemedel i Sverige.” Det finns inga bevisade effekter eller bieffekter av CBD (enl. Läkemedelsverket), och således inte av våra produkter hos Qanoid heller. 

Vilka försiktighetsåtgärder bör jag vidta? 

Med tanke på att det finns så många variabler som spelar in när det gäller interaktioner mellan CBD och läkemedel, rekommenderas alltid att rådgöra med en läkare innan du lägger till ett nytt tillskott eller läkemedel i din rutin. Din läkare kommer att kunna ge personliga råd baserat på din sjukdomshistoria och aktuella mediciner/tillskott för att minimera risken för oönskade biverkningar eller eventuella kontraindikationer. På grund av bristen på reglering inom CBD-industrin är det dessutom viktigt att du endast köper produkter från pålitliga källor (t.ex. sådana som verifierats genom tester från tredje part). Detta garanterar att det du får faktiskt är det som står på etiketten! Hos Qanoid kan vi garantera våra kunder tredje parts testning på alla våra CBD-produkter.

Slutsats

CBD har på senare tid fått ökad betydelse för många aspekter av hälsa och välbefinnande – och det är med goda skäl! CBD som produkt samt de som är villiga att konsumera CBD ser ut att ha en ljus framtid framför sig. Det är dock viktigt att alla som överväger att lägga till detta tillskott i sin rutin är uppmärksamma på hur det kan interagera med eventuella nuvarande mediciner som de kanske tar. Att ta kontakt med sjukvårdspersonal innan du börjar med ett nytt tillskott/medicineringsprogram rekommenderas alltid av säkerhetsskäl – på så sätt kan du få personliga råd utifrån din individuella fysiologi och situation. Med dessa försiktighetsåtgärder i åtanke kan CBD visa sig vara fördelaktigt för många människors situation!

-10%

Sign up to our Newsletter and Claim Your Discount!

In our newsletter you will receive discounts that only are available to our subscribers and recurring customers! 👌

So, if you are planning to get some Premium CBD you definitively want to subscribe and keep posted! 🌱👀

Psst - We Promise Not To Clutter Your Inbox